π.Χ.

Μεταφράσεις

π.Χ.

např., př. n. l.

π.Χ.

f.eks., f.Kr.

π.Χ.

v.Chr., z.B.

π.Χ.

BC, e.g.

π.Χ.

a. C., a.C., p. ej.

π.Χ.

eKr., esim.

π.Χ.

npr., prije nove ere

π.Χ.

a.C., per es.

π.Χ.

たとえば, 紀元前

π.Χ.

기원전, 예를 들면

π.Χ.

bijv., v.C.

π.Χ.

f.eks., f.Kr.

π.Χ.

np., p.n.e.

π.Χ.

a.C., por ex.

π.Χ.

f. Kr., t.ex.

π.Χ.

ตัวย่อของก่อนคริสต์ศักราช, ตัวย่อของตัวอย่างเช่น

π.Χ.

trước CN, vd
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close