ρ

Μεταφράσεις

ρ

r (r)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ρο, το δέκατο έβδομο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close