ράντισμα

Μεταφράσεις

ράντισμα

sprinkling ('randizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να ραντίζει κν κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close