ράσο

Μεταφράσεις

ράσο

cassock ('raso)
ουσιαστικό ουδέτερο
η ενδυμασία των κληρικών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close