ρέγουλα

Μεταφράσεις

ρέγουλα

('reɣula)
ουσιαστικό θηλυκό
με μέτρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close