ρέμα

Μεταφράσεις

ρέμα

ruisseau ('rema)
ουσιαστικό ουδέτερο
άνοιγμα στη γη με νερό, χείμαρρος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close