ρέντγκεν

Μεταφράσεις

ρέντγκεν

röntgen

ρέντγκεν

rœntgen, röntgen
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close