ρήτορας

Μεταφράσεις

ρήτορας

orator, rhetor, speakerorateurOratororadororatoreoradorנואםОраторخطيب ('ritoras)
ουσιαστικό αρσενικό
πρόσωπο που μιλάει ωραία και πείθει με το λόγο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close