ρίχνομαι

Μεταφράσεις

ρίχνομαι

hurtle ('rixnome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
1. πέφτω, βουτάω ρίχνομαι στο κενό
2. ορμάω ρίχνομαι σε κπ
3. μεταφορικά μιλάω πολύ επιθετικά ρίχνομαι σε κπ
4. αφοσιώνομαι σε κτ ρίχνομαι στη δουλειά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close