ραντίζω

Μεταφράσεις

ραντίζω

dash, sprinkle (ra'ndizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ρίχνω σταγόνες φαρμάκου σε φυτά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close