ραντιέρης

Μεταφράσεις

ραντιέρης

rentier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close