ραχιτικός

Μεταφράσεις

ραχιτικός

(raçiti'kos) αρσενικό

ραχιτική

(raçiti'ci) θηλυκό

ραχιτικό

rachitique (raçiti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που έχει κυρτή πλάτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close