ραχοκόκκαλο

Μεταφράσεις

ραχοκόκκαλο

chine, spine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close