ρε

Μεταφράσεις

ρε

dddddDddd (re)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
η δεύτερη νότα της μουσικής κλίμακας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close