ρείθρο

Μεταφράσεις

ρείθρο

channel, gutter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close