ρεμάλι

Μεταφράσεις

ρεμάλι

remmal (re'mali)
ουσιαστικό ουδέτερο οικείο
που δεν είναι άξιος για τίποτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close