ρεμβάζω

Μεταφράσεις

ρεμβάζω

dream, daydream, muse (rem'vazo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
ονειροπολώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close