ρεσιτάλ

Μεταφράσεις

ρεσιτάλ

recital (resi'tal)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
η εκτέλεση μουσικού έργου από σολίστα ρεσιτάλ πιάνου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close