ρετσίνι

Μεταφράσεις

ρετσίνι

Harzresinrezinoresinarésineharsrăşină (re'tsini)
ουσιαστικό ουδέτερο
ουσία που βγαίνει από τον κορμό των πεύκων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close