ρευστότητα

Μεταφράσεις

ρευστότητα

liquidityliquiditéLiquiditätликвидностנזילותliquiditàliquidez유동성likviditetالسيولة流動性płynnościliquiditeit流動性liquidezlikviditetликвидности流动性 (ref'stotita)
ουσιαστικό θηλυκό
αστάθεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close