ρεφορμισμός

Μεταφράσεις

ρεφορμισμός

reformism

ρεφορμισμός

réformisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close