ρημάδι

Μεταφράσεις

ρημάδι

(ri'maði)
ουσιαστικό ουδέτερο
ερείπιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close