ρητά

Μεταφράσεις

ρητά

explicitly明示的にuttryckligenexplizitבמפורשexplicitamenteизричноexplicitement명시적으로صراحةnimenomaisesti (ri'ta)
επίρρημα
κατηγορηματικά απαγορεύω ρητά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close