ρητός αριθμός

Μεταφράσεις

ρητός αριθμός

rational number
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close