ριζικός

Μεταφράσεις

ριζικός

(rizi'kos) αρσενικό

ριζική

(rizi'ci) θηλυκό

ριζικό

radicalrootкорен루트ルートשורשRoot (rizi'ko) ουδέτερο
επίθετο
πλήρης, από βάθους ριζική αλλαγή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close