ρισκάρω

Μεταφράσεις

ρισκάρω

risk, gamble (ri'skaro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. διακινδυνεύω ρισκάρω τη ζωή μου
2. τολμάω ρισκάρω να πω κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close