ροή

Μεταφράσεις

ροή

Flussflow, fluxfluxfluxoflussoprzepływtok흐름flujo (ro'i)
ουσιαστικό θηλυκό
1. η κατεύθυνση υγρού στοιχείου η ροή του ποταμού
2. η ακολουθία πραγμάτων η ροή του λόγου η ροή των αυτοκινήτων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close