ροδοκόκκινος

(προωθήθηκε από ροδοκόκκινη)
Μεταφράσεις

ροδοκόκκινος

(roðo'kocinos) αρσενικό

ροδοκόκκινη

(roðo'kocini) θηλυκό

ροδοκόκκινο

(roðo'kocino) ουδέτερο
επίθετο
ελαφρά κόκκινος ροδοκόκκινα χείλη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close