ρολογάς

Μεταφράσεις

ρολογάς

часовщик (rolo'ɣas)
ουσιαστικό αρσενικό
που επισκευάζει ρολόγια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close