ρομανικός

Μεταφράσεις

ρομανικός

románský

ρομανικός

romansk

ρομανικός

romanisch

ρομανικός

Romanesque

ρομανικός

románico

ρομανικός

romaaninen

ρομανικός

romanesque

ρομανικός

romanski

ρομανικός

romanico

ρομανικός

ロマネスク様式の

ρομανικός

로마네스크 양식의

ρομανικός

romaans

ρομανικός

romansk

ρομανικός

romański

ρομανικός

românico

ρομανικός

романский

ρομανικός

romansk

ρομανικός

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แพร่ในยุโรปตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ ๙ ถึง ๑๒

ρομανικός

Romanesk

ρομανικός

có kiểu kiến trúc La Mã

ρομανικός

罗马式
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close