ροντέο

Μεταφράσεις

ροντέο

rodeo (ro'deo)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
αμερικανικό θέαμα με άλογα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close