ροοστάτης

Μεταφράσεις

ροοστάτης

potentiometer, rheostat

ροοστάτης

rhéostat

ροοστάτης

potencjometr
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close