ροπή αδράνειας

Μεταφράσεις

ροπή αδράνειας

moment of inertia
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close