ρουθούνισμα

Μεταφράσεις

ρουθούνισμα

sniff (ru'θunizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο θόρυβος αλόγου από τη μύτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close