ρουμάνι

Μεταφράσεις

ρουμάνι

scrub, thicket
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close