ρουσφέτι

Μεταφράσεις

ρουσφέτι

favour, service (ru'sfeti)
ουσιαστικό ουδέτερο
χάρη με σκοπό εξαγορά υπηρεσίας κάνω ρουσφέτι σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close