ρουχαλάκι

Μεταφράσεις

ρουχαλάκι

(ruxa'laci)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρό ρούχο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close