ροχάλισμα

Μεταφράσεις

ροχάλισμα

(ro'xalizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να ροχαλίζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close