ρυάκι

Μεταφράσεις

ρυάκι

rivulet, creek, rill, streamruisseau, ruBach (ri'aci)
ουσιαστικό ουδέτερο
μικρό ποταμάκι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close