ρυζόχαρτο

Μεταφράσεις

ρυζόχαρτο

(ri'zoxarto)
ουσιαστικό ουδέτερο
ημιδιαφανές χαρτί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close