ρυθμικός

(προωθήθηκε από ρυθμική)
Μεταφράσεις

ρυθμικός

(riθmi'kos) αρσενικό

ρυθμική

(riθmi'ci) θηλυκό

ρυθμικό

rhythmic, funkyrythmique (riθmi'ko) ουδέτερο
επίθετο
1. που έχει κπ ρυθμό ρυθμικός ήχοςθόρυβος
2. που έχει έντονο ρυθμό ρυθμική μουσική
3. που συνοδεύεται από μουσική ρυθμική γυμναστική ρυθμική κολύμβηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close