ρυμοτομία

Μεταφράσεις

ρυμοτομία

územní plánování

ρυμοτομία

byplanlægning

ρυμοτομία

Stadtplanung

ρυμοτομία

town planning

ρυμοτομία

urbanismo

ρυμοτομία

kaupunkisuunnittelu

ρυμοτομία

urbanisme

ρυμοτομία

urbanizam

ρυμοτομία

urbanistica

ρυμοτομία

都市計画

ρυμοτομία

도시 계획

ρυμοτομία

stadsplanning

ρυμοτομία

byplanlegging

ρυμοτομία

urbanistyka

ρυμοτομία

stadsplanering

ρυμοτομία

การวางผังเมือง

ρυμοτομία

şehir planlama

ρυμοτομία

sự quy hoạch thị trấn

ρυμοτομία

城市规划
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close