ρωμαιοκαθολικός

Μεταφράσεις

ρωμαιοκαθολικός

římskokatolický, římský katolík

ρωμαιοκαθολικός

katolik, romersk-katolsk

ρωμαιοκαθολικός

Katholik, römisch-katholisch

ρωμαιοκαθολικός

Roman Catholic

ρωμαιοκαθολικός

católico romano

ρωμαιοκαθολικός

roomalaiskatolinen

ρωμαιοκαθολικός

catholique

ρωμαιοκαθολικός

rimokatolički, rimokatolik

ρωμαιοκαθολικός

cattolico romano

ρωμαιοκαθολικός

ローマカトリック教会の, ローマカトリック教徒

ρωμαιοκαθολικός

천주교도, 천주교의

ρωμαιοκαθολικός

roomskatholiek

ρωμαιοκαθολικός

katolikk, romersk-katolsk

ρωμαιοκαθολικός

katolik, rzymskokatolicki

ρωμαιοκαθολικός

católico romano

ρωμαιοκαθολικός

katolik, katolsk

ρωμαιοκαθολικός

ที่เกี่ยวกับศาสนาโรมันคาทอลิค, ผู้นับถือนิกายโรมันคาทอลิค

ρωμαιοκαθολικός

Roman Katoliği, Roman Katolik

ρωμαιοκαθολικός

người theo Thiên Chúa Giáo La Mã, thuộc Thiên Chúa Giáo La Mã

ρωμαιοκαθολικός

罗马天主教徒, 罗马天主教的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close