ρωτώ

Μεταφράσεις

ρωτώ

ask

ρωτώ

întreba

ρωτώ

zeptat se

ρωτώ

spørge

ρωτώ

fragen

ρωτώ

preguntar

ρωτώ

kysyä

ρωτώ

pitati

ρωτώ

chiedere

ρωτώ

尋ねる

ρωτώ

묻다

ρωτώ

vragen

ρωτώ

spørre

ρωτώ

zapytać

ρωτώ

perguntar

ρωτώ

fråga

ρωτώ

ถาม

ρωτώ

sormak

ρωτώ

hỏi

ρωτώ

询问
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close