ρόδο

Μεταφράσεις

ρόδο

Roserose ('roðo)
ουσιαστικό ουδέτερο
το τριαντάφυλλο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close