ρόλος

Μεταφράσεις

ρόλος

rôle, rouleauroleدَوْرúloharolleRollepapelrooliulogaruolo役割역할rolrollerolafunção, papelрольrollหน้าที่หรือบทบาทrolvai trò角色角色роляתפקיד ('rolos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. χαρακτήρας έργου πρωταγωνιστικός ρόλος
2. η συμβολή σε κτ παίζω σημαντικό ρόλο σε κτ ηγετικός ρόλος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close