ρόμβος

Μεταφράσεις

ρόμβος

romboromberhombusKosočtverecRomb ('romvos)
ουσιαστικό αρσενικό
γεωμετρία γεωμετρικό σχήμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close