ρόπτρο

Μεταφράσεις

ρόπτρο

knocker, doorknob
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close