ρύγχος

Μεταφράσεις

ρύγχος

nose ('riŋxos)
ουσιαστικό ουδέτερο
η μύτη και το στόμα ορισμένων ζώων το ρύγχος δελφινιούρινόκερου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close