ρύθμιση

Μεταφράσεις

ρύθμιση

regulation, adjustmentتَنْظِيمregulaceregelVorschriftreglamentaciónsääntöréglementationregulacijaregolamento規則규정reguleringforskriftnakazregulamentoрегулированиеregelกฎระเบียบyönetmelikquy định规则, 设置設置Настройкаהגדרה ('riθmisi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. οργάνωση η ρύθμιση της κυκλοφορίας
2. προγραμματισμός η ρύθμιση συσκευής
3. τακτοποίηση η ρύθμιση ενός θέματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close